متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی شیراز متخصص گوش و حلق و بینی ، پس از پایان دوره 7 ساله پزشکی عمومی ، نیازمند گذراندن دوره 4 ساله در ارتباط با تشخیص و درمان انواع اختلالات و بیماری های مربوط به نواحی سر ، گردن ، گوش ، حلق و بینی می باشد. متخصصان گوش و حلق و بینی تحت عنوان...
پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی پولیپ بینی : سینوس ها ، حفره هایی درون جمجمه هستند که به داخل بینی راه دارند ؛ در صورتی که بافت نرم حفره ها ، رشد غیر طبیعی داشته باشد ، منجر به مسدود شدن حفره ها می گردد ؛ طبق گفته متخصص گوش و حلق و بینی در علم پزشکی این بافت های غیر طبیعی را پولیپ بینی ،...