بارداری و جراحی بینی در شیراز - دکتر دنیا کرمی

تعداد بسیاری از جراحان به این معتقد هستند که بارداری و جراحی بینی با یکدیگر تداخل ندارند و بانوان می توانند در دوران بارداری خود نیز به رینوپلاستی بپردازند. اما در نظر اکثریت همواره بر این امر است که بهتر است بارداری و جراحی بینی در شیراز  با احتساب زمان مناسب انجام بگیرند.