تغذیه بعد از جراحی بینی - دکتر دنیا کرمی

اگر فردی هستید که به غذاهای فست فودی علاقه دارید بهتر است که در بازه زمانی ریکاوری این عادت غذایی ناسالم را کنار بگذارید. استفاده از مواد غذایی فرآوری شده به علت انجماد و تغییر دمای مجدد خاصیت مثبتی را برای بدن به همراه نخواهند داشت. استفاده از نمک در وعده های غذایی را در تغذیه بعد از جراحی بینی جزو مهمترین بایدها و نبایدهایی است که شخص بایستی رعایت کند زیرا هرچه سریعتر زخم های موجود بهبود یابند تثبیت نتیجه به دست آمده را شاهد خواهید بود.