دکتر دنیا کرمی

جراح و متخصص گوش ، حلق و بینی

دکتر دنیا کرمی

متخصص گوش ، حلق و بینی

دارای بورد تخصصی

انجام کلیه جراحی های  بینی شامل :

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی کج