عوارض جراحی بینی - دکتر دنیا کرمی

اگر جراح فقط چند عکس از بینی شما تهیه کند و با استفاده از فتوشاپ یک بینی عالی به شما نشان دهد ممکن است که خطا هایی در پروسه جراحی بینی پیش بیاید و شما دچار عوارض جراحی بینی شوید. در حالی که تصمیم گیری بسیار سریع و ساده است ، اما می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد.