ماساژ بینی بعد از جراحی - دکتر دنیا کرمی

ماساژ بینی بعد از جراحی می توانید امیدوار باشید که درصد زیادی از آن از بین رفته و شاهد فرم اصلی دماغ خود پس از راینوپلاستی خواهید شد.