عوارض جراحی بینی

عوارض جراحی بینی

بینی یکی از اعضای اصلی صورت شما می باشد و هنگامی که با شخصی برخورد می کنید ، اولین چیزی که به نظر طرف مقابل می آید بینی شما است. به همین دلیل حتی یک تغییر کوچک در ناحیه ی بینی می تواند اثر بسیار زیادی در زیبایی ظاهری چهره  شما بگذارد. به همین علت عمل بینی پروسه بسیار...
تغذیه بعد از جراحی بینی

تغذیه بعد از جراحی بینی

بعد از هر روندی بیمار به مراقبت نیاز دارد ، عمل بینی نیز از این قضیه مستثنی نیست. بدن بعد از هر نوع تغییری تضعیف می شود برای بهبود این وضعیت افزایش کیفیت تغذیه می تواند تاثیر بسزایی را بر روی نتیجه به دست آمده داشته باشد. تغذیه بعد از جراحی بینی نیز می تواند به فرد...