عوارض جراحی بینی

عوارض جراحی بینی

بینی یکی از اعضای اصلی صورت شما می باشد و هنگامی که با شخصی برخورد می کنید ، اولین چیزی که به نظر طرف مقابل می آید بینی شما است. به همین دلیل حتی یک تغییر کوچک در ناحیه ی بینی می تواند اثر بسیار زیادی در زیبایی ظاهری چهره  شما بگذارد. به همین علت عمل بینی پروسه بسیار...