بیهوشی در جراحی بینی

بیهوشی در جراحی بینی

جراحی بینی یکی از متداول ترین عمل های زیبایی است که امروزه بسیاری از متقاضیان را به خود اختصاص داده است. همانطور که می دانید عمل بینی به بیهوشی نیاز دارد به همین دلیل است که بسیاری از افراد با وجود ترس از بیهوشی و ماده های به کار برده شده از اعمال تغییرات بر روی بینی...