جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته

عمل جراحی بینی بسته جراحی بینی بسته : رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی ، بر روی بهبود فرم ظاهری بینی همراه با حفظ عملکرد صحیح بینی تمرکز می کند ؛ به منظور ایجاد برش های مورد نیاز جهت انجام جراحی بینی ، دو تکنیک وجود دارد که تحت عنوان جراحی بینی بسته و باز شناخته می...