مراقبت های بعد از جراحی بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی : انجام جراحی زیبایی بینی ، تنها به 2 الی 3 ساعت زمان نیاز دارد ؛ در حالی که افراد باید دوران نقاهت طولانی