سوهان کشیدن بینی بعد از عمل - https://drdonyakarami.com/

اگر بعد از جراحی ، قوز بینی شما به طور کامل از بین نرفته است ، نگران نباشید سوهان کشیدن بینی بعد از عمل مشکل شما را حل خواهد کرد.