سیگار کشیدن بعد از جراحی بینی

در این مقاله از دکتر دنیا کرمی ، بهترین جراح و متخصص گوش و حلق و بینی شیراز، به بررسی جامع عوارض مصرف دخانیات از جمله قلیون و سیگار کشیدن بعد از جراحی بینی می‌ پردازیم و تمام جنبه‌ها و ضررهای احتمالی این پروسیجر را برای شما شرح می ‌دهیم